Kasutustingimused

Kasutustingimused


Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (edaspidi EAS) foto- ja videopanga kasutaja (edaspidi Kasutaja) kohustub järgima alljärgnevaid kasutamistingimusi:

  1. Kasutajal on õigus kasutada fotosid ja videoid tähtajatult lihtlitsentsi alusel ilma all-litsentsi andmise õiguseta kogu maailmas vastavalt punktis 2 nimetatud kasutusvaldkonnale.
  2. Fotosid ja videoid on õigus kasutada välismaal Eesti riigi tutvustamiseks, samuti laialdaselt Eesti kui reisisihti teadvustamiseks. Kasutajal on õigus kasutada fotosid trükistes, fotosid ja videoid veebilehtedel, trüki- liikuv-, välireklaamides, esitlustes, visuaalsetes kujundustes (edaspidi Kasutusvaldkond). 
  3. Kasutajal on õigus fotosid ja videoid kasutada etteantud kujul, kaasa arvatud fotode suurendamine ja vähendamine. Fotode ja videote oluline muutmine ning Kasutusvaldkonnast kõrvale kaldumine ei ole lubatud.
  4. Kasutaja poolt avastatud fotode ja videote kasutamise õiguse mistahes rikkumisest kolmandate isikute poolt kohustub Kasutaja koheselt teavitama EASi.
  5. Kasutaja on kohustatud foto avaldamisel võimaluse korral ära märkima foto autori nime ning Visit Estonia allikana.
  6. Kasutaja poolt fotode ja videote kasutamistingimuste rikkumisel on EASil õigus keelata Kasutajal edaspidi EASi foto- ja videopanga fotode ja videote kasutamine, samuti on EASil õigus kasutada autoriõiguste kaitseks kõiki tsiviilõiguslikke vahendeid.
  7. Fotode ja videote olulisel muutmisel või Kasutusvaldkonnast kõrvale kaldumisel on EASil õigus nõuda leppetrahvi kuni 2000 eurot iga rikkumise eest.